Tanken

Sinnena

Ta Inn HotellHotellia


Vänner

Vi söker alltid nya vänner att knyta band med. Är Du intresserad? Kontakta oss carlo.taccola@hotellia.com.

E-mail: carlo.taccola@hotellia.se Adress: Box 518 136 25 HaningeTel: 08-777 84 33 Fax: 08-741 20 58