Tanken

Sinnena 


Tanken

Green Heart arbetar med livskvalité. En filosofi som grundar sig på omtanke, hälsa och välmående för alla sinnen.

Green Heart ställer höga krav på miljön både den inre och den yttre. Vi miljöanpassar hotell, restauranger, utomhusmiljöer och andra samlingsplatser efter framtidens miljöbehov.

Green Heart är ett koncept som sätter livskvalitetstänkande i centrum. Tillsammans med våra gäster skapar vi bättre miljöer för kropp och själ och för ett sundare liv.

E-mail: carlo.taccola@hotellia.se Adress: Box 518 136 25 HaningeTel: 08-777 84 33 Fax: 08-741 20 58