Tanken

Sinnena 


Servicegaranti

Största omsorg om våra gäster.

Lyhörda för gästens önskemål.

Det lilla extra som gör att en vistelse på Green Heart sätter guldkant på vardagen.

Hålla det vi lovar.

Ge våra gäster personlig service med kvalitet.

Utveckla våra medarbetares kompetens.

E-mail: carlo.taccola@hotellia.se Adress: Box 518 136 25 HaningeTel: 08-777 84 33 Fax: 08-741 20 58