TankenSinnena

Vårt mål är att tillfredställa våra sinnen; hörsel, syn, lukt, smak och känsel.

Green Heart måste upplevas, inte bara konsumeras. En upplevelse där känslan växer genom intryck från alla sinnen och genom harmoni. Något att minnas. Samspelet mellan gäster och medarbetare ska ge stimulans för kropp och själ.

Vårt enda mål är att göra Din vistelse till en upplevelse för alla sinnen.

E-mail: carlo.taccola@hotellia.se Adress: Box 518 136 25 HaningeTel: 08-777 84 33 Fax: 08-741 20 58